Zeměměřické práce České Budějovice, výstavba komunikací

Poptáváte zeměměřičské práce? Sháníte kvalitního geodeta? Hledáte v Českých Budějovicích firmu, která se zabývá výstavbou a opravami komunikací, mostů a tunelů? Obraťte se na nás.

Stavební geodézie v Českých Budějovicích, opravy mostů, geodetické práce

Naše společnost z Českých Budějovic zajišťuje kompletní zeměměřické služby.

Nabízíme:

Kompletní zeměměřické služby v oblasti stavební geodézie

 • vytyčovací práce v průběhu stavby
 • tvorba bodových polí a vytyčovacích sítí včetně stabilizace
 • podklady pro projektovou dokumentaci
 • podklady pro kolaudační řízení
 • kontrolní měření stavebních objektů
 • dlouhodobé sledování posunů a deformací stavebních objektů
 • dokumentace skutečného provedení staveb a průběhu inženýrských - sítí dle směrnic správců
 • zaměřování konstrukcí jeřábových drah a jeřábů
 • zaměření a výpočty kubatur
 • tvorba účelových map


Kompletní zeměměřické služby v oblasti katastru nemovitostí

 • zajišťování potřebných dat z KN
 • vytyčování a stabilizace vlastnických hranic
 • geometrické plány
 • věcná břemena (služebnosti)


Zeměměřický servis pro drobné stavebníky

 • zaměření stávajícího terénu
 • výpočet kubatur zemních prací
 • vyznačení průběhu vlastnických hranic
 • vytyčení projektovaných částí stavebních objektů
 • dokumentace skutečného provedení
 • geometrický plán včetně podkladů pro kolaudaci


Církevní restituce

 • zajištění historických materiálů na katastrálních úřadech
 • porovnání stavů v historických evidencích
 • vytyčení vlastnických hranic
 • geometrické plány

V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit. Sídlíme v Českých Budějovicích.